NcM Vzdělávací středisko

se již 25 let specializuje na rekvalifikační kurzy v oboru gastronomie, v centru Brna na ulici Kopečná 31, kde má plně vybavenou odbornou učebnu.

V rámci úpravy legislativy se rekvalifikace všeobecně mění na „profesní kvalifikace“ . Tato změna přinesla detailnější členění kvalifikací a jasně vymezila rámec kvalifikačních zkoušek a pojem Autorizovaná osoba. Touto osobou se může stát jak právnická, tak i fyzická osoba, která musí splňovat odborné a všeobecné požadavky dle legislativy. Naše firma má výhodu že PhDr. Zdeňka Endlicherová je Autorizovanou osobou v následujících oborech:

- Příprava teplých pokrmů
- Příprava pokrmů studené kuchyně
- Příprava minutek
- Jednoduchá obsluha hostů
- Složitá obsluha hostů
- Barman


Kurzy jsou akreditovány u MŠMT ČR a absolventi obdrží osvědčení s celostátní platností.
Vydáváme odborné publikace Stolničení, Technologie přípravy pokrmů, které účastníci kurzů obrží zdarma. Tyto publikace používají pro svou výuku i odborné školy.
Jsme členy AIVD.
Pořádáme barmanské soutěže.
Připravujeme žáky na barmanské soutěže.
Věnujme se poradenství v gastronomii.
Pořádáme specializační semináře v oboru zdravá strava.

Vstupní předpoklady:
Rekvalifikační kurz je určen pro zájemce o práci v gastronomických zařízení.
Požadované vzdělání:
Ukončené základní (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), dosažení 18 let věku,platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost.

Střední stupeň vzdělání je dle školského zákona definován:
a) střední vzdělání (délka studia 1 -2 roky)
b) střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2-3 roky)
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté studium)

Vysokoškolské vzdělání